قهوه آیسد کافی (Iced Coffee)

بدون قیمت
کد محصول RC1434954929

آیسد کافی (Iced Coffee)را می توان ب دو روش تهیه نمود، اولی اینکه قهوه معمولی را کنار گذاشته تا سرد شود، دومی اینکه قهوه داغ را به صورت مستقیم بر روی یخ ها بریزید، که درهر دو حالت طعم رقیقی ایجاد می گردد.

برچسب ها

  • # قهوه
  • # Iced Coffee
  • # آیسد کافی
  • # کافه
×
×