درباره ما

کـارفه چیست؟

کارفه، یک اپلیکیشن تخصصی برای جستجو کافه سیارها و ارايه خدمات مرتبط با این کسب و کار میباشد

در این اپلیکیشن علاوه بر نشان دادن موقعیت دقیق کافه سیار ها ٬ فاصله آنها نسبت 

به موقعیت شما مشخص شده همچنین توضیحات مردم و امتیاز آنها برای هرکافه سیار نمایش داده میشود.